• Kraniosakrální terapie

 • Kraniosakrální terapie

 • Kraniosakrální terapie

 • Kraniosakrální terapie

 • Kraniosakrální terapie

Copyright 2019 - kraniosa.cz

O terapii a kraniosakrálním rytmu

Kraniosakrální terapie nebo-li lebko-křížová terapie, je velmi jemnou dotekovou metodou, která pracuje s kraniosakrálním systémem, což je systém, který je vlastní každému živočichovi s mozkem a míchou.  Čím je tep pro srdce, tím je kraniosakrální rytmus pro kraniosakrální systém. Kraniosakrální rytmus je nazýván Dechem života, a to proto, že je svým významem a funkcí nadřazen jak srdečnímu tepu, tak i plicnímu dechu. Je tím primárním rytmem, který nás drží při životě. Napojením se na kraniosakrální rytmus je možno s tělem pracovat přímo v jeho nejniternější rovině a ovlivňovat i nejhlouběji uložené bloky, které se na povrchu projevují řadou bolestí, tlaků a příznaků nemocí na fyzické, psychické, či emoční úrovni. Terapie je tak schopná ovlivnit široké spektrum, na první pohled nesouvisejících potíží.

Ve své kraniosakrální praxi používám jak biomechanické, tak i biodynamické techniky (jejich bližší popis najdete níže v části "Malinko historie"), podle toho, co klient v danou chvíli potřebuje. 

 

Průběh Kraniosakrální terapie

Kraniosakrální terapie probíhá v příjemné relaxační atmosféře, klient leží na zádech, oblečený a přikrytý dekou na lehátku a terapeut jemně pracuje s různými částmi těla klienta. Terapie zahrnuje celé tělo klienta, tedy hlavu, trup i končetiny.

Během terapie harmonizuji, vyrovnávám a stimuluji kraniosakrální rytmus, jemně uvolňuji kosti a kloubní spojení (kosti lebky, kost křížovou) a rozvolňuji příčné struktury pojivových tkání (pánevní dno, bránice, hrudník, jazylka a spodina lebeční). 

 

Pro koho je terapie vhodná?

Kraniosakrální terapie je vhodná pro kohokoliv, tedy dospělé, děti i těhotné ženy.

Přestože je terapie velmi bezpečná, má několik kontraindikací, které jsou však spíše akutního charakteru. O kontraindikaci se jedná vždy, kdy by mohla uškodit změna tlakových poměrů v lebce - nedávný úraz hlavy a páteře, nedávná mozková příhoda, aneurisma nebo hydrocephalus.

 

Výběr možných pozitivních účinků Kraniosakrální terapie

 • odstranění bolestí zad a hlavy
 • odstranění potíží spojených s nervovým systémem
 • vyrovnání krevního tlaku
 • odstranění dýchacích potíží
 • odstranění poruch rovnováhy, koordinačních potíží, závratí
 • odstranění problému s otěhotněním nebo impotencí
 • odstranění potíží nespecifického původu
 • posílení imunity
 • odstranění psychických i psychosomatických problémů
 • probuzení sebeléčivých sil těla
 • odblokování traumat uložených v podvědomí
 • harmonizace celého organismu
 • zvýšení schopnosti více využívat mozkovou kapacitu

 

Objednání

Na Kraniosakrální terapii se objednejte telefonicky nebo e-mailem.

 

Malinko historie

Koncept kraniosakrální terapie vyvinul americký lékař Dr. W. G. Sutherland už na začátku 20. století. Při své práci si všiml, že kosti lebky nejsou pevně srostlé, jak se na univerzitách učí, ale že se pohybují v určitém rytmu nezávislém na plicním dechu a srdeční frekvenci. Svou pozornost zaměřil dále na celý systém mezi lebkou (cranium) a křížovou kostí (sacrum) a díky řadě pokusů zaznamenal, že pohyb tohoto systému se tělními tekutinami šíří do celého těla a že zamezení, či blokace přirozeného pohybu způsobuje v těle řadu komplikací. Tento pohyb nazval Dech života.

Metoda kraniosakrální terapie byla dále vyvíjena řadou lékařů. Až v 80. letech 20. století ji Dr. J. Upledger začal učit i laickou (nelékařskou) veřejnost, za což byl lékaři, kteří považují metodu pouze za lékařskou, velmi kritizován. Tzv. Biomechanická větev kraniosakrální terapie, která pochází od Dr. Upledgera, pracuje zejména s kraniosakrálním impulzem (CRI). CRI je nejrychlejším rytmem Dechu života pracujícím pulzací šesti až dvanácti cyklů za minutu. 

Vývoj kraniosakrálních metod pokračoval dále až se objevila druhá větev tzv. Biodynamická kraniosakrální terapie. Biodynamika pracuje i s dalšími dvěma rytmy Dechu života - středním rytmem Mid-tide (1-3 cykly za minutu) a nejpomalejším a zároveň nejhlubším rytmem Long-tide (cyklus trvající 50s). Spoluprací s těmito cykly lze dosáhnout kontaktu s vrozeným zdravím klienta na nejhlubších úrovních jeho existence. 

I v dnešní době je v zahraničí kraniosakrální terapie vyučována na lékařských fakultách, u nás je objevována jen velmi pomalu a nenápadně a řazena k metodám alternativním.

 

Další informace o kraniosakrální terapii

- animace kraniosakrálního rytmu - Lyons Institute

 

 

 

 

 

 

 

- Duše K s kranio-terapeutem Radkem Neškrabalem